Anket Mobil

Anket Mobil

SMS ile müşteri memnuniyeti anketi yapılmasını sağlar. Web ara yüzünden anket ile ilgili tanımları kullanıcı tümüyle kendisi hazırlayabilir:

          Anket sorusu
          Anket için beklenen cevap sözcükleri
          Anketin geçerli olacağı zaman aralığı

Hazırlanan anketin gönderileceği hedef kitle kopyalanan listenin yapıştırılması ile yapılacağı gibi hazırlanan telefon rehberinden seçilerek de yapılabilir.

Daha fazla bilgi için www.anketmobil.com


Ürünler İş Ortakları Başarılar